BOWI InfoDay#1

Kedy?

Kde?

Dovoľte nám pozvať Vás na prvý slovenský informačný deň k aktuálnej grantovej výzve projektu BOWI, vďaka ktorému môžete získať 60.000,- € na realizáciu vášho technologického experimentu.

 

Informačný deň realizujeme formou online webináru v utorok 11.1.2022 so začiatkom o 9:00. V rámci predpokladanej 2-hodinovej agendy Vám chceme priblížiť:

  • projekt BOWI, prezentácia DIH TECHNICOM a partnerov,
  • možnosti a podmienky pre získanie grantu,
  • parametre grantovej výzvy, prihlasovací portál a potrebná administratíva,
  • termíny a spôsoby hodnotenia podaných žiadostí,
  • dizajnovanie experimentov a príklad experimentu (skúsenosti z predchádzajúcich výziev).

Podujatie prebehne v slovenskom jazyku, s výnimkou vstupu našich partnerov z projektu BOWI a DigitalHubLogistic Dortmund v angličtine (bez tlmočenia).

Na webinár InfoDay 1 je potrebné sa registrovať cez tento registračný formulár.

Už teraz Vám ďakujeme za váš záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Zároveň Vás chceme povzbudiť, aby ste nám v rámci odpovede na mail dih@uvptechnicom.sk zaslali svoje otázky, prípadne tipy na témy a súvislosti, ktoré Vás vzhľadom na projektovú žiadosť zaujímajú najviac.