BootCamp pre startupy

Kedy?

Kde?

V dňoch 25.-27.1.2022 bude UVP TECHNICOM organizovať hybridnou formou prípravný BootCamp pre vybrané startupy (séria workshopov a individuálnych konzultácií).

Registrácia – prezenčne
Registrácia – online

Cieľom BootCampu je pripraviť vybrané startupy na súťažné prezentácie pred odbornou komisiou, ktoré sa uskutočnia v závere BootCampu (28.1.2022). Komisia vyberie 10 projektov, ktoré budú mať možnosť absolvovať dvojmesačný unikátny „Intenzívny akceleračný program“ v Startup centre a Inkubátore UVP TECHNICOM v termíne o 1.2. do 31.3.2022.

Príležitosť zúčastniť sa BootCampu dostali startupy: Truide, storePredictor, 21Games OZ, Sigred, Corvest, rescueBOOK, les i more, APONI HOLOGRAPHICS, TrainBuddy, História 3D, Kuchyňáčik, ELLA Slovakia, Dobijanie elektromobilu, Mobilna podlaha, Nobill, eBusiness Cards, Wellnesso, Mestometer, SmartCityGroup, Nordics a BRUT.TO.

Po absolvovaní dvojmesačného intenzívneho akceleračného programu budú odbornou komisiou v rámci záverečných súťažných prezentácií vyhodnotené startupy, ktoré dosiahnu najlepší progres v svojom rozvoji.

Intenzívny dvojmesačný akceleračný program bude obsahovo zameraný na rozvoj kompetencií v oblasti prípravy individuálnych biznis plánov startupov, vývoja produktu, ochrany duševného vlastníctva, analýzy možnosti uplatnenia sa produktu na trhu, marketingu produktu a jeho uvedenia na trh, komunikácie so zákazníkom, rozvoja firmy a efektívneho osobného rozvoja a rozvoja ľudských zdrojov.

V rámci akceleračného programu absolvujú startupy intenzívnu prípravu zahŕňajúcu nasledujúce aktivity :

  1. Interaktívne workshopy: Budú organizované workshopy v celkovom rozsahu 44 hodín.
  2. Mentoring a koučing: individuálne stretnutia s mentormi a koučmi (6 hodín individuálnych konzultácií pre každý startup).
  3. Biznis fóra startupov: interaktívne stretnutia startupov so zástupcami biznis sféry, skúsenými manažérmi, koučmi a expertmi, zamerané na priebežné analytické hodnotenie progresu startupov.
  4. Inšpiratívne príbehy startupov: motivačné stretnutia s úspešnými startupami.

Bootcamp startupov ako aj samotný intenzívny akceleračný program pre vybrané startupy sú organizované v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.