BOOTCAMP 5: Efektívna komunikácia a prezentačné zručnosti

Kedy?

Kde?

Efektívna, jasná a stručná komunikácia s partnermi, zákazníkmi či investormi je kľúčová pre úspech každého startupu. V rámci tohto bootcampu Vám ukážeme ako predstaviť seba a Váš startup pôsobivým spôsobom, a ako získať zdravé sebavedomie a zručnosti pri prezentovaní pred publikom. Dostanete praktické tipy, názorné ukážky a možnosť otestovať vlastné prezentačné a komunikačné schopnosti pred Vašimi rovesníkmi.