Bootcamp 01

Kedy?

Kde?

Biznis model (Obchodný model) popisuje dôvody a spôsoby toho, ako firma vytvára, dodáva a zachytáva hodnotu. Východiskom je spoločný koncept obchodného modelu, ktorému každý rozumie: taký, ktorý uľahčuje popis a diskusiu, aby sme začínali od rovnakého bodu a hovorili o tej istej veci. Výzvou je, že koncept musí byť jednoduchý, relevantný a intuitívne zrozumiteľný. Ukážeme si spôsob, ako jednoducho uchopiť a zmapovať biznis model spoločnosti, z akých základných kameňov sa skladá a v rámci praktickej časti spracujeme individuálne prvotný návrh biznis modelu účastníkov.

REGISTRÁCIA