Biznis model CANVAS

Kedy?

Kde?

Biznis model CANVAS

UVP TECHNICOM 003 a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Podujatie sa koná v novom termíne 24. mája, pôvodný termín bol 17. máj.

Obsah workshopu:
Cieľom workshopu je vytvoriť biznis model CANVAS pre konkrétny startup. Naposledy sme sa naučili čo to CANVAS je a ako by mal vyzerať, tentokrát ho budeme na workshope reálne tvoriť.

Metodika:
Spoločne si vizualizujeme jednotlive sekcie biznis modelu a zadefinujeme ako môže firma generovať zisky.

Cieľ workshopu:
Vytvoriť biznis model CANVAS pre konkrétny startup podľa aktuálneho stavu v ktorom sa nachádza.

Lektor:
Ľuboš Kolesár je biznis kouč UVP Technicom, zakladateľ, majiteľ a CEO troch firiem. Je dlhoročným členom generálnej rady Zdruzenia mladých podnikateľov Slovenska a angažuje sa v otázkach podpory podnikania na Slovensku.