Biznis fórum startupov II.

Kedy?

Kde?

Dňa 25.3. 2022 sa uskutoční druhe „Biznis fórum startupov“ organizované v rámci Intenzívneho akceleračného programu startupov (IAP) UVP TECHNICOM“.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu druhého Biznis fóra vystúpia startupy:

 1. 21 Games
 2. Truide
 3. eBusiness Cards
 4. Smart City Group
 5. Historia 3D
 6. Wellnesso

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. V prezentácií sa zameria na:

 • krátku charakteristiku startupu, aktuálne zloženie, úlohy členov startupu
 • analýzu rozvoja startupu – progres za posledné tri mesiace
 • úroveň pripravenosti produktu pre trh
 • marketing produktu
 • aktuálne riešené úlohy, problémy a plán ďalšieho rozvoja

Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany koučov a hosti.

Biznis fórum bude prebiehať  v on-line móde.

Pre účasť je potrebná registrácia:

REGISTRÁCIA

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie.

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.