Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 24.3. 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov“ (je organizované pravidelne, pre startupy z Startup centra UVP TECHNICOM každú štvrtú stredu v mesiaci, z dôvodu pandemickej situácie on-line).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia 24.3.2021 vystúpia startupy:

  1. Check Up
  2. Hiroo
  3. Eco Butt – recyklácia
  4. Corvest

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.