Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 21.4. 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM“ (je organizované pravidelne, pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiac, z dôvodu pandemickej situácie on-line).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia 21.4.2021 vystúpia startupy:

  1. Recognition 360
  2. RECA
  3. Prowise
  4. Nordics IO

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.