Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 19.5. 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM“ (je organizované pravidelne, pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiac, z dôvodu pandemickej situácie on-line).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia 19.5.2021 vystúpia startupy:

  1. Air 2 Go (Inkubator)
  2. Signica
  3. Rescue book
  4. Mestometer

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.