Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 21.4. 2022 sa uskutoční ďalšie „Biznis fórum startupov“ organizované v rámci Akceleračného programu startupov UVP TECHNICOM“.

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti pozvaných koučov a zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu Biznis fóra vystúpia startupy:

  1. TRAINING BUDDY
  2. NOBIL NB
  3. DOBÍJANIE ELEKTROMOBILU
  4. SIGRED

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov za účasti hostí – zástupcov z biznis sféry. V rámci svojho vystúpenia sa startupy zamerajú na: krátku charakteristiku startupu, aktuálne zloženie, úlohy členov startupu, analýzu rozvoja startupu – progres za posledné tri mesiace, úroveň pripravenosti pre trh, marketing produktu,  problémy a plán ďalšieho rozvoja.

Pre účasť je potrebná registrácia:

REGISTRÁCIA

Registrovaným účastníkom bude zaslaný link na pripojenie.