Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 17.2. 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM“ (je organizované pravidelne, pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiac, z dôvodu pandemickej situácie on-line).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia 17.2.2021 vystúpia startupy:

  1. CEELABS
  2. VIZUALIZAČKY
  3. GRIDMAN
  4. AML

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minut. Po každej prezentácií bude nasledovať analytické hodnotenie stavu rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.