Biznis fórum startupov

Kedy?

Kde?

Dňa 17.3. 2021 sa uskutoční „Biznis fórum startupov z Inkubátora UVP TECHNICOM“ (je organizované pravidelne, pre startupy z Inkubátora UVP TECHNICOM každú tretiu stredu v mesiac, z dôvodu pandemickej situácie on-line).

Biznis fórum je  aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry.  V rámci programu stretnutia 17.2.2021 vystúpia startupy:

  1. HandCubeKeys – klávesnica
  2. Croptech
  3. Humidef
  4. POH Rock – retenčné parkovisko

Každý startup bude mať na prezentáciu 10 minút. Po každej prezentácií bude nasledovať diskusia a analytické hodnotenie rozvoja startupov zo strany expertov a hosti.