Biznis fórum (Startup centrum)

Kedy?

Kde?

Startupy:

  • SmartiCity Group
  • CheckUp
  • Corvest
  • Brut.to

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).