Biznis fórum (Inkubátor)

Kedy?

Kde?

Startupy:

  • Ceelabs
  • GrandUp
  • CeoHire

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).