Biznis fórum (Inkubátor)

Kedy?

Kde?

Startupy:

  • PohRock
  • Vizualizacky
  • Re-ca
  • Handcubes
  • Prowise

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).