Biznis fórum

Kedy?

Kde?

Biznis fórum

UVP TECHNICOM a online Němcovej 5 Košice, Slovakia (Slovak Republic)

Startupy:

  • Store Predictor
  • 21Games oz
  • Univerzálna Karta
  • Wellnesso
  • Sigred

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).