Aktívne partnerstvo pre vodu a klímu v Európe

Kedy?

Kde?