Ako zlepšiť mitigáciu a adaptáciu na klimatickú zmenu v meste

Kedy?

Kde?