Ako vypracovať marketingový list

Kedy?

Kde?

Obsah workshopu:

Cieľom workshopu je previesť účastníkov procesom tvorby marketingového listu/prezentácie vyvinutej technológie, ktorú je možné využiť pri hľadaní partnera z komerčnej sféry.

Po absolvovaní workshopu by účastníci mali byť schopní vytvoriť si marketingový list na prezentáciu svojich technológií na svojich pracoviskách.

 

Poznámka:

Podujatie bude neverejné, určené výhradne zamestnancom vedecko-výskumných inštitúcií.

Prednášajúci: Jaroslav Noskovič

Registrácia je dostupná do 13. decembra.