Ako na informačný chaos?

Kedy?

Kde?

Srdečne Vás pozývame na medzinárodný seminár konajúci sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach za účasti honorárneho konzula fínskeho veľvyslanectva Rastislava Puchala.

Dozviete sa ako môžu DMS/ECM systémy zásadným spôsobom zlepšiť fungovanie Vašej firmy, uvidíte ukážky z oblasti elektronickej správy zmlúv, inteligentného vyťažovania a integrácie moderných technológií do firemného prostredia.

Budete si môcť prezrieť systém M-Files, ktorý je aktuálne označovaný za globálneho lídra v oblasti moderných ECM riešení. Zoznámite sa s myšlienkou inteligentnej vrstvy metadát (IML – Inteligent Metadata Layer).

Okrem drobného občerstvenia je pripravená aj atraktívna súťaž a máte šancu vyhrať lístky na popoludňajší/ večerný hokejový zápas v rámci Majstrovstiev sveta v hokeji.

V rámci seminára se dotkneme následujúcich tém:

 • Inteligentná správa informácií, moderné ECM verzus stávajúce systémy vo firme.
 • Eliminácia chaosu v informáciách a podceňovaná riziká obehu papierových dokumentov.
 • Intelligent Metadata Layer prepájajúci dáta, informácie a obsah, ktoré leží na akomkoľvek mieste.
 • Inteligentné vyťažovanie dát, prepojenie s podnikovým systémom.

Program:

 • 09.30 Privítanie na pôde univerzity
 • 09.40 Úvod do oblasti ECM a modelový príklad
 • 09.55 Eliminácia informačného chaosu a riadenie životného cyklu zmlúv vo firme
 • 10.10 Praktická ukážka M-Files
 • 10.40 IML –Inteligentná vrstva metadát a mobilná ukážka
 • 10.55 Digitalizácia veľkého množstva dokumentov
 • 11.10 Prípadová štúdia nasadenia moderného ECM riešenia v spoločnosti Deloitte
 • 11.30 Riešenie pre veľké aj malé firmy a záverečná diskusia
 • 12.00 Vyžrebovanie výhercov lístkov na Majstrovstvá sveta v hokeji

MODERÁTOR SEMINÁRA: Marek Dědič z Asociácie za lepšie ICT riešenia