Ako môže podnikanie pomáhať riešiť spoločenské problémy?

Kedy?

Kde?

Organizátor: Ekonomická fakulta, TUKE

Pozrite si nápady stredoškolákov, ktoré Vám predstavia svoje podnikateľské zámery, vytvorené nielen s cieľom zarobiť, ale zároveň aj napomôcť riešeniu spoločenských problémov!

Zároveň bude predstavené, ako sa podarilo naštartovať inovatívnu edukačnú hru InnoSchool na stredných školách v Košickom kraji motivujúc študentov k sociálnemu podnikaniu.