Akceleračný program

Kedy?

Kde?

13. Akceleračný program startupov – aktivity zamerané na akceleráciu rozvoja startupov umiestnených v Startup centre UVP TECHNICOM. Pre účasť je potrebná registrácia.

18.08.2021 15.00-17.00 Podnikateľský plán startupov (Biznis model CANVAS)
09.09.2021 13.00-15.00 Úvod do produktového manažmentu
13.09.2021 13.00-15.00 Vyjednávanie s investorom (Term Sheet)
21.09.2021 13.00-15.00 Projektové riadenie
23.09.2021 13.00-15.00 Umenie produktivity bez stresu (Getting things done GTD)
28.09.2021 17.00-19.00 Vnútorná motivácia a flow
30.09.2021 13.00-15.00 Metodika riadenia projektov (Agile Scrum)
05.10.2021 16.00-18.00 Emocionálna inteligencia
07.10.2021 13.00-15.00 Digitálny marketing na sociálnych sieťach
14.10.2021 13.00-15.00 Branding, ktorý sa robi správne
21.10.2021 13.00-15.00 Ako si založiť firmu
26.10.2021 14.00-19.00 Kreatívne myslenie (Design thinking)
28.10.2021 13.00-15.00 Prezentačné majstrovstvo
04.11.2021 13.00-15.00 Duševné vlastníctvo. Nehmotný majetok v podnikaní
09.11.2021 13.00-15.00 Finančné toky vo firme (Cash-flow)
11.11.2021 13.00-15.00 Ochranná známka, dizajn. Produkty, grafické rozhr…
18.11.2021 13.00-15.00 Patentovanie vynálezov a ochrana počítačových programov
25.11.2021 13.00-15.00 Marketingový reštart
30.11.2021 16.00-19.00 On-line networking
09.12.2021 13.00-15.00 Manažment rizík
14.12.2021 16.00-19.00 Prezentačné zručnosti (Hovor ako TED)
11.01.2022 09.00-12.00 Hodnotenie pobytu startupov v Startup centre…

Biznis fóra startupov:

27.10.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
10.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor
16.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
24.11.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor
07.12.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Startup centrum
16.12.2021 14.00-16.00 Biznis fórum Inkubátor

Biznis fórum je aktivita, v rámci ktorej prebieha priebežné hodnotenie rozvoja startupov za účasti zástupcov z biznis sféry. Je organizované pravidelne každú tretiu stredu v mesiaci (pre startupy zo Startup centra) a každú štvrtú stredu v mesiaci (pre startupy z Inkubátora).
Akceleračný program startupov je organizovaný v úzkej spolupráci s InnovLab (DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS SLOVAKIA).

Pre účasť na aktivitách je potrebná registrácia! Počet účastníkov na niektorých aktivitách môže byť obmedzený.