Akceleračný program začína (úvodné stretnutie startupov)

Kedy?

Kde?