AI Act – Budúcnosť umelej inteligencie v Európe

Kedy?

Kde?

Artificial Intelligence Act Budúcnosť umelej inteligencie v Európe – s čím ideme do poslednej fázy vyjednávaní?

ITAPA Digital Talk je bezplatná online diskusia na platforme ZOOM. Prihláste sa a diskutujte o novom nariadení – Artificial Intelligence Act:

  • Ako môže nariadenie EÚ o umelej inteligencii zabezpečiť, že dokážeme využiť transformačné príležitosti tejto technológie a zároveň chrániť základné práva občanov?
  • Ako môžu regulačné orgány vyvinúť prístup, ktorý je technicky uskutočniteľný a špecifický pre konkrétny prípad použitia, a zároveň zabezpečiť, aby Európa nezaostávala za ostatnými časťami sveta, pokiaľ ide o inovácie a výskum AI?
  • Ako zabezpečiť, aby bola Európa na tomto poli konkurencieschopná s USA a Čínou?
  • Je ambícia Európy regulovať využívanie umelej inteligencie na globálnej úrovni na mieste?
  • Dokáže Európa vtlačiť vlastné predstavy o regulácii celému svetu?
  • Aký vplyv by mal takýto prístup na vznikajúce AI start-upy?