Agile workshop (AjTYvIT)

Kedy?

Kde?

Ďalšie informácie a registrácia na https://www.ajtyvit.sk/podujatia/agile-workshop-v-kosiciach/

Workshop je na tému Introduction to Agile, kde sa dozviete:

  • čo je a čo nie je agile,
  • o manifeste,
  • o princípoch,
  • o technikách,
  • o plánovaní,
  • o estimovani,
  • o známych nástrojoch, ktoré sa dajú použiť na trackovanie,
  • a prejdete si základné roly a terminológiu.