AGILE SCRUM – Metodika riadenia projektov

Kedy?

Kde?

Dňa 15.4. 2021 bude organizovaný on-line webinár – workshop, venovaný problematike projektového riadenia, metóde Agile Scrum.

Cieľom projektového riadenia je  zabezpečiť efektívne riadenie činností tak, aby priniesla predpokladaný výsledok a úžitok. Predmetom projektového riadenia je projekt. Agile Scrum je jednou z najrozšírenejších a najznámejších metód riadenia projektov. Agilne metódy sú vo všeobecnosti považované za flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické metódy projektového riadenia.

Agile Scrum pomáha:

 • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
 • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
 • Umožniť neustále zlepšovanie
 • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

Program workshopu:

 • Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce
 • Agilné prístupy: princípy a hodnoty v Scrume
 • Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím
 • Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
 • Plánovanie a kontrola v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov
 • Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu
 • Príklady dobrej praxe

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon.

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Založil spoločnosť Blue Lemons www.bluelemons.sk, ktorá je zameraná na tvorbu digitálnych inovácií a vzdelávací program Digital League www.digitalleague.sk, ktorý je zameraný na rozvoj digitálnych zručností.

Informáciu o pripojení sa na Webinár získate po registrácii.