Agile Scrum (metodika riadenia projektov)

Kedy?

Kde?

Existuje veľa spôsobov ako riadiť projekty. Momentálne najrozšírenejšia metóda riadenia projektov pri vývoji je niektorá z agilných metód. Agilné metódy sú flexibilnejšie a rýchlejšie ako klasické projektové riadenie.
Viacero firiem nielen v Košiciach, ale všeobecne sa snaží tieto metódy implementovať. Najrozšírenejšou a najznámejšou agilnou metódou je SCRUM.

SCRUM pomáha:

 • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
 • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
 • Umožniť neustále zlepšovanie
 • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

Program webinára:

 1. Agilné metódy: Ako ovládať základy agilných spôsobov práce.
 2. Agilné prístupy: princípy a hodnoty v Scrume.
 3. Roly a rozdelenie úloh v Scrume: Product Owner, Scrum Master a tím.
 4. Scrum proces, komunikačné štruktúry a práca v šprintoch: Ako aktívne spolupracovať v tíme, so zákazníkom v priebehu vývoja a ako mať pod kontrolou kvalitu dodávaných produktov.
 5. Plánovať a kontrolovať v prostredí Scrum: Ako efektívnejšie riadiť dodávku svojich produktov.
 6. Riadenie distribuovaných tímov: Ako vytvoriť transparentné a otvorené prostredie v priebehu vývoja produktu.
 7. Best practices.

Lektori:

Peter Imrich, certifikovaný Scrum Master (PSM) má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti riadenia medzinárodných projektov v pozícii Scrum Mastra. Spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobí ako mentor tímov pre oblasť Agilného riadenia v programe Butterfly Effect a Digital League. Primárne pracoval v tímoch zameraných na vývoj aplikácií ako sú napriklad Payout, Pokerstars, Bankomo, Starswallet a Boon. LN: www.linkedin.com/in/peter-imrich/

Radovan Šalitroš, certifikovaný projektový manažér (Prince2, PMP, PSM) viac ako 12 ročné skúsenosti v oblasti riadenia projektov, rovnako spoluautor aplikácie EFFY (www.effyapp.com). Pôsobil ako člen tímov, ktoré boli zamerané na vývoj aplikácií pre bankové domy v Českej a Slovenskej republike. Aktívne sa venuje podpore vzdelávania v oblasti riadenia projektov na školách a univerzitách. Prednášal na medzinárodnom kongrese IPMA YC v Meride na tému riadenie udržateľnosti projektov. Viedol a rozvíjal organizáciu IPMA Young Crew Slovakia a program Butterfly Effect. Je spoluautorom programu Digital League www.digitalleague.sk/ zameraného na rozvoj digitálnych zručností. LN: www.linkedin.com/in/radovan-salitros/