4. ročník letnej školy kyberkriminality

Kedy?

Kde?

Letná škola kyberkriminality 2022 je 5 dňové sústredenie pre 21 študentov informatiky, práva a príbuzných odborov slovenských a českých vysokých škôl, zamerané na praktické workshopy a prednášky v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Obsah letnej školy pozostáva z oboznámenia sa so základnými aspektami kybernetickej bezpečnosti, analýzy sieťových útokov, detekcie škodlivého kódu, riešení jednoduchých, či zložitejších bezpečnostných incidentov z technického a právneho pohľadu, vyšetrovania kybernetickej kriminality, forenznej analýzy a napokon analýzy právnych otázok súvisiacich s informačnými technológiami.

Registrácia je možná do 31.7.2022. Viac na cyberawareness.sk.