16. kolo súťaže startupov „Maš nápad?“

Kedy?

Kde?

Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) pri Technickej univerzite v Košiciach organizuje už 16. kolo súťaže inovatívnych nápadov a projektov s názvom „Máš nápad?“.

Súťaž vyhlasuje pravidelne každých 6 mesiacov rektor Technickej univerzity v Košiciach prostredníctvom UVP TECHNICOM.

Máte nápad, ktorý chcete ďalej rozvíjať? Je váš projekt v štádiu, kedy je pripravený na rýchly rast a potrebuje na to vhodné podmienky?

Majú priemyselný partneri záujem o výsledky Vašich výskumných aktivít? Mate záujem o komercializáciu výsledkov Vašich výskumných aktivít a neviete ako na to?

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Každých 6 mesiacov prebieha výber nových startupov.

Účasť na súťaži je dostupná aj pre širokú verejnosť.

Prihlášky do 16. kola súťaže môžete zasielať do 15.01.2023.

Termín konania súťaže: 20.01.2023.

Prihláška do súťaže

Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné vyplniť registračný formulár, ktorý nájdete v menu v časti „Ako sa zapojiť“.

Zapojiť sa môže akákoľvek fyzická osoba (alebo skupina osôb) alebo právnická osoba,  prihlásené môžu byť aj projekty, ktoré sú ešte len v štádiu nápadu. Lokalita nehrá rolu – prihlásiť sa môže projekt z Košíc, Banskej Bystrice aj Bratislavy, z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, a tiež zahraničné projekty.

Čo môžu startupy získať?

Vybrané projekty budú mať možnosť využívať motivačné a inkubačné prostredie UVP TECHNICOM a prostredníctvom špeciálneho akceleračného programu „naštartovať“ proces, ktorý podporí realizáciu ich inovatívnych myšlienok a pomôže premeniť myšlienku na komerčne využiteľného produktu alebo služby.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným podnikateľom aj možnosť získať:

  • kancelárske priestory v modernej budove UVP TECHNICOM,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, expertnú a mentorskú podporu,

Ako bude prebiehať posudzovanie projektov?

Projektové zámery budú posudzované odbornou komisiou. Po zhodnotení registrovaných projektov odbornou komisiou budú vybrané tímy pozvané na prezentáciu, ktorá sa uskutoční pred odbornou porotou dňa 20. januára 2023.

Hodnotiaca komisia súťaže na základe posúdenia úrovne rozvoja startupu môže navrhnúť jeho umiestnenie priamo do Inkubátora TUKE.

Viac informácií nájdete aj v časti FAQs (Frequently Asked Questions / Často kladené otázky).

Organizačné informácie

Účastník Startup centra podpisuje súhlas s Vnútorným poriadkom Startup centra. Je povinný priebežne prezentovať progres pri realizácii svojho projektového zámeru v 6 mesačných intervaloch. Úspešným absolventom pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE bude ponúknutá možnosť inkubácie v priestoroch Inkubátora Technickej univerzity (v rámci UVP TECHNICOM).

Pripoj sa k ním aj Ty so svojim projektom!

Súťaž startupov je organizovaná v úzkej spolupráci s „innovlab“.