13. kolo hodnotenia pobytu startupov v Startup centre UVP TECHNICOM

Kedy?

Kde?

Dňa 14.01. 2022 sa uskutoční hodnotenie pobytu startupov v rámci ukončenia ich 6 mesačného pobytu v Startup centre UVP TECHNICOM.

Hodnotenie bude organizované on-line (hodnotiaca komisia bude komunikovať so startupmi z virtuálneho videokonferenčného štúdia v UVP TECHNICOM.

Priebeh hodnotenia:

Každý startup bude prezentovať svoj aktuálny biznis plán. Prezentácia startupu bude mať 2 časti:

  • 10 minút (max.) – prezentácia biznis plánu
  • 5 minút (max) – diskusia – odpovede na otázky hodnotiacej komisie.

Na základe hodnotenia startupu komisiou, budú 3 možné alternatívy ďalšieho postupu:

  1. Startupu bude navrhnutý postup do Inkubátora UVP TECHNICOM (v rámci ročného pobytu v Inkubátore startupy absolvujú tzv. rastový program).
  2. Startupu bude navrhnutý opakovaný 6 mesačný pobyt v rámci Startup centra.
  3. Spolupráca startupu s UVP Technicom bude ukončená.

Výsledky hodnotenia a informácie o ďalšom postupe budú zverejnené do 3 pracovných dní.

Viac info o startupoch, ktorých pobyt v Startup centre bude hodnotený je na: https://www.startupcentrum.tuke.sk/startup-centrum-tuke/

Pre účasť na hodnotení je potrebná registrácia: rezervacie.uvptechnicom.sk.