Európsky patentový úrad (EPO) zverejnil výzvu na predkladanie návrhov v oblasti výskumu duševného vlastníctva s uzávierkou 16.6.2020.

EPO podporuje aktivity v oblasti špičkového výskumu duševného vlastníctva s cieľom poskytnúť inštitúciám a politikom, ktorí navrhujú a prijímajú strategické rozhodnutia, vedecké poznatky z oblastí, v ktorých hrá nehmotný majetok, inovácie a práva duševného vlastníctva kľúčovú úlohu.

Cieľom akademického výskumného programu EPO je predovšetkým povzbudiť výskum o úlohe patentov v európskom hospodárstve a podporiť šírenie výsledkov výskumu.

Maximálna výška grantu na projekt je 100 000 EUR.

Termín prekladania návrhov je 16. jún 2020.

Viac informácií o výzve

Prevzaté z ÚPV SR

Článok prevzatý z innonews.blog