Európska komisia (EK) v utorok uviedla, že zainvestuje celkovo 210 miliónov eur do 108 inovačných projektov, aby im pomohla rýchlejšie sa dostať na trh. Ide o schémy EIC Accelerator (bývalý SME Instrument, fáza 2) a Fast Track to Innovation. Zo slovenských firiem neuspela žiadna.

Financovanie sa uskutoční prostredníctvom pilotnej fázy Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá podporuje inovátorov, podnikateľov, malé podniky a vedcov s novými nápadmi a ambíciou rozšíriť svoje podnikanie medzinárodne.

Celkovo ide o 96 firiem z 20 krajín, ktoré uspeli v schéme EIC Accelerator (bývalý SME Instrument, fáza 2) – vo výzve s uzávierkou 5.6.2019. Pred porotu investorov predstúpilo 192 firiem (vrátane 2 zo SR), ktoré súťažili o prestížne granty. Najbližšia uzávierka je 9.10.2019Všetky úspešné firmy v schéme EIC Accelerator/SME Instrument.

V schéme Fast Track to Innovation (FTI) v uzávierke 23.5.2019 uspelo 56 účastníkov v 14 projektoch. Najbližšia uzávierka je 22.10.2019Všetky úspešné firmy v schéme FTI.

Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas v tejto súvislosti zdôraznil, že každá zo spoločností, ktoré dostanú finančné prostriedky prostredníctvom Európskej rady pre inovácie, ponúka riešenie problému, ktorý ovplyvňuje každodenný život Európanov, či už v oblasti zdravia, životného prostredia, energie a ďalších okruhov.

Teší ma, že Európska rada pre inovácie už plní svoj prísľub podpory inovátorov víziou a schopnosťou dosiahnuť pozitívnu zmenu vo svete,” uviedol Moedas v správe pre médiá. Vybrané projekty zahŕňajú napríklad hybridnú simulačnú platformu pre neurochirurgiu, technológiu replikujúcu dažďový proces na dodávky udržateľnej pitnej vody, vakcínu proti rakovine zabraňujúcej tvoreniu metastáz, či technológiu na mapovanie kvality ovzdušia s vysokým priestorovým rozlíšením.

Finančné prostriedky budú prerozdelené v rámci dvoch častí cez pilotný projekt Európskej rady pre inovácie s rozpočtom tri miliardy eur, ktorý bol schválený na roky 2018 až 2020 v rámci výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020.

Prevzaté informácie z TASR a Európskej komisie

Viac informácií o EIC Accelerator (SME Instrument, fáza 2):

Článok prevzatý z innonews.blog