Európska rada pre výskum (ERC) oznámila, že na financovanie špičkových vedeckých pracovníkov v rámci pracovného programu ERC na rok 2020 bude k dispozícii celková suma 2,2 miliardy EUR. Európska komisia prijala pracovný program 2. júla 2019 a očakáva, že podporených bude približne 1.100 špičkových výskumných pracovníkov.

Tak ako počas predchádzajúcich rokoch, väčšina finančných prostriedkov (61%) je vyčlenená pre vedcov a akademických pracovníkov počas obdobia od začiatku do polovice svojej kariéry. Financovanie bude tiež podporovať pracovné miesta pre odhadovaných 8.000 postdoktorandských výskumníkov, doktorandov a iných výskumných pracovníkov zamestnaných v tímoch financovaných ERC.

Výzva pre výskumných pracovníkov na začiatku kariéry (Starting Grant) bude otvorená 17. júla 2019 a výzva na udelenie Synergy grantu (Synergy Grant) bude otvorená 18. júla 2019.

Vedecká rada ERC sa okrem úprav nedávno obnoveného Synergy Grant rozhodla zosúladiť stropy súm, ktoré žiadatelia môžu požadovať na pokrytie mimoriadnych nákladov presahujúcich bežné stropy Starting, Consolidator a Advanced grantov. Predtým mohli žiadatelia o Advanced Grant požiadať o dodatočné finančné prostriedky vo výške až 1 milión EUR, zatiaľ čo žiadatelia o Starting a Consolidator Grant mohli žiadať až 500 000 EUR, resp. 750 000 EUR. Strop je teraz 1 milión EUR pre všetky tri granty, zatiaľ čo pre Synergy Grant zostáva 4 milióny EUR.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD.sk

Článok prevzatý z innonews.blog