Súčasná kríza COVID-19 aktivovala na celom svete mnoho iniciatív na podporu a pomoc tým, ktorí to potrebujú, väčšinou rozdrobených na regionálnej úrovni. Sieť Enterprise Europe Network pripravila virtuálny priestor pre prezentáciu riešení a zdieľanie dopytov pre problematiku koronavírusu.

Ak máte riešenia, ktoré by v aktuálnej pandémii mohli pomôcť, na platforme ich môžete prezentovať, alebo môžete reagovať na požiadavky zverejnené inými organizáciami.

Cieľom platformy „Care & Industry together against CORONA“ je spojiť rôznych aktérov v Európe s cieľom:

 • prepojenia ponúk a požiadaviek
 • zdieľania vedomostí a prístupov
 • poskytnúť prehľad o podpore šitej na mieru vo vašom regióne

Hlavné ciele:

 • Zhromaždiť a predstaviť iniciatívy, ponuky a potreby
 • Posilniť interakciu medzi zdravotnou starostlivosťou, priemyslom, podpornými organizáciami, vládou, akademickou obcou a ostatnými
 • Maximalizácia spoľahlivosti návrhov

Oblasti:

 • Consumer Goods (Prevention/Diagnostics/Treatment/Rehabilitation)
 • Diagnostics (Biomedical/Medical Technology)
 • Emergency Medicine/Rescue Equipment
 • Hospital & Care Equipment
 • Hygiene, Sterilisation, Disinfection
 • Imaging
 • Information Technology
 • Communication Technology
 • Intensive Medicine, Anaesthesiology, Respiration
 • Laboratory Technology
 • Physiotherapy
 • Therapy & Physical Medicine
 • Gaming Technology
 • Leisure
 • Corona Measures & Support
 • Others

Viac informácií a registrácia

Článok prevzaný z innonews.blog