Európska komisia v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) oficiálne zriadila tzv. EIC fond určený na poskytovanie investícií inovatívnym malým a stredným podnikom, ktoré uspeli vo výzve programu EIC Akcelerátor. Investície vo forme spravodlivosti je poskytovaná vo výške 0,5 – 15 mil. € na prelomové inovácie, ktoré sú súkromnými investormi vnímané ako príliš rizikové.

Od jesene 2019 bolo vybratých 102 startupov, ktoré okrem grantu získajú od EIC fondu aj kapitálovú investíciu (blended finance).

Od roku 2021 bude fond EIC súčasťou rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a inovácií (Horizon Europe 2021-2027). V závislosti od dopytu a kvality návrhov sa očakáva, že aspoň jedna tretina rozpočtu EIC (v súčasnosti navrhovaná na 10 miliárd EUR) bude vo forme vlastného kapitálu spravovaného fondom EIC. Táto suma sa v realite navýši prostredníctvom spojenia verejných a súkromných investícií, spoluinvestovania s fondmi rizikového kapitálu, národnými podpornými bankami, podnikovými rizikovými fondmi a inými súkromnými investormi.

Viac informácií o EIC Fund v tlačovej správe EK

Článok prevzatý z innonews.blog