Európska komisia prijala revidovaný ročný pracovný program Erasmus+ na rok 2019 a pridelila programu na rok 2019 ďalších 251 miliónov eur. Rozpočet na program Erasmus+ sa tak v roku 2019 zvýši na takmer 3,3 miliardy eur.

V revidovanom znenie pracovného programu je vyčlenený väčší rozpočet predovšetkým na pilotný projekt európskych univerzít (rozpočet je zdvojnásobený na 60 miliónov eur) a centrá technickej excelentnosti.

Revidovaný ročný pracovný program Erasmus+ na rok 2019 nájdete tu.

Článok prevzatý z: innonews.blog