Horizont 2020 (H2020) je zatiaľ najväčším programom EÚ pre výskum a inováciu, v rámci ktorého bolo na obdobie 7 rokov (2014 – 2020) vyčlenených takmer 80 miliárd EUR. Prostredníctvom aplikácie EURI Trends môžete jednoducho získať informácie o projektoch financovaných z tohto programu a o zapojených organizáciách.

Zorientovať sa vo všetkých údajoch vám pomôžu rôzne vizualizačné pomôcky, ako sú napr. slovné oblaky, bublinové grafy či interaktívne mapy.

Tiež si môžete zobraziť vývoj investícií realizovaných EÚ, členskými štátmi a súkromnými podnikmi podľa jednotlivých odvetví činnosti a porovnávať údaje medzi programom Horizont 2020 a predchádzajúcim rámcovým programom (FP7).

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: Slovensko, CVTI SR.

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: téma “Medicína a zdravie” (Kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie)

Príklad vyhľadávania v aplikácii EURI Trends. Výber: Slovensko – počet financovaných organizácií a celkový príspevok. (Kliknite na obrázok pre vyššie rozlíšenie)

Vyskúšajte si aplikáciu EURI Trends v jej webovom rozhraní.

Autor: Teresa Barrueco, Dana Lintea
Poplatok: ZADARMO
Zdroj údajov: Viaceré zdroje údajov, CORDIS, Eurostat, Spoločné výskumné centrum (JRC), Horizont 2020, Úrad pre publikácie
Funkčnosť: Porovnateľné výsledky, Vizualizácia údajov, Grafiky na stiahnutie, Mapy, Časová os
Platforma: Webová aplikácia

Článok prevzatý z innonews.blog