Európska asociácia univerzít (European University Association – EUA) spustila portál „University Efficiency Hub“, ktorý umožňuje odborníkom z praxe a tvorcom politík zdieľať znalosti a skúsenosti z oblasti efektivity, efektívneho využitia financií v oblasti vyššieho vzdelávania.

Portál poskytuje informácie o národných rámcoch a o osvedčených postupoch inštitúcií. Portál ponúka prehľad príkladov dobrej praxe podľa krajiny, typu inštitúcie alebo typu praxe a zahŕňa online test, ktorý vyhodnotí, ako efektívne je podpora v inštitúcii používateľa.

Bližšie informácie vrátane portálu nájdete tu.

Článok prevaztý z: slord.sk