feb 27, 2024 | Aktuality EEN, Udialo sa (UVP)

ESG – od povinnosti po samozrejmosť – rozšírili sme si poznatky

Dňa 27. februára 2024 sa v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach konal webinár  na tému ESG – od povinnosti po samozrejmosť.

Webinár, ktorý sa po celý čas niesol témou udržateľnosti priniesol dôležité informácie o reguláciách EÚ upravujúcich vykazovanie nefinančných ukazovateľov. Matej Repa zo spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau poskytol zúčastneným poslucháčom stručný prehľad o jednotlivých štandardoch, CSRDESRS. Dozvedeli sme sa, ktoré organizácie priamo podliehajú týmto štandardom a prečo malé a stredné podniky či mikropodniky, budú musieť taktiež zhromažďovať dáta. EÚ Taxonómia predstavuje ďalší nástroj, systém klasifikácie hospodárskych činností, ktorý určuje, aké podnikateľské aktivity sú považované za udržateľné. Spomínané európske štandardy sa postupne implementujú do slovenskej legislatívy a tak, ako sú organizácie v súčasnosti povinné viesť finančné vykazovanie, vykazovanie nefinančných dát sa stane bežnou samozrejmosťou. Túto skutočnosť potvrdila aj zástupkyňa spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., Mária Janočková, ktorá sa touto komplexnou a rozsiahlou oblasťou v danej organizácii zaoberá už od začiatku jej implementácie.

Pre tých, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť v čase jeho konania, je k dispozícií záznam z webinára. V prípade akýchkoľvek otázok k tejto téme, neváhajte kontaktovať Enterprise Europe Network na een@uvptechnicom.sk.