Nezisková organizácia BEST organizovala v dňoch 27. až 28. mája v priestoroch UVP TECHNICOM kurz s názvom Escape the reality: Explore the Best virtual one.

Počas kurzu mali účastníci možnosť získať skúsenosti a vedomosti o počítačovej grafike a VR, o tom, ako funguje a aké sú kritériá pre získanie reálneho zážitku. Zúčastnení mali možnosť pracovať v tíme na projekte pod dohľadom expertov.