ESCALAR (European Scale-up Action for Risk capital) je nový pilotný program, ktorý spustil EIF a ktorý využíva zdroje EFSI na vyplnenie medzery vo financovaní, ktorú majú európske spoločnosti s vysokým rastom (scaleupy).

ESCALAR investuje do fondov s investičným zameraním (tzv. intermediaries) na podporu scaleupov. Môže podporovať:

  • nové fondy, ktoré potrebujú dosiahnuť väčšie kritické množstvo na podporu takýchto spoločností v ich budúcom portfóliu,
  • existujúce fondy, ktoré hľadajú ďalší kapitál, aby mohli sledovať investície do rozširovania svojho existujúceho portfólia.

Investícia ESCALAR má za cieľ v prvej fáze dosiahnuť až 100 miliónov eur a celkovo až 300 miliónov eur. Prostredníctvom páky od sprostredkovateľských fondov tak chce dosiahnuť dodatočné investície až 1,2 miliardy eur.

Viac informácií a prihlásenie sprostredkovateľov/fondov

Ak ste spoločnosť, ktorá hľadá financovanie, pozrite sa na vyše tri desiatky úverových a finančných programov pre slovensko firmy s podporou EIF.

Zdroj: Tlačová správa EIF

Článok prevzatý z innonews.blog