Erasmus+ Programme 2014-2020

Číslo projektu: 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP

Názov: Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA

Trvanie: 15/10/2017 – 14/10/2020

WWW: http://www.restart-eu.upb.ro/

Hlavný partner: Universitatea POLITEHNICA din București

Cieľom projektu ReStart je prispieť k rozvoju spoločnosti modernizáciou študijných programov piatich univerzít v Moldavsku so zameraním na podnikanie a verejnú správu.

V rámci projektu ReStart budú aktualizované študijné programy prostredníctvom inovatívnej spolupráce a internacionalizácie využitím prostriedkov digitálneho vzdelávania. Cieľom projektu je zlepšiť podnikateľské zručnosti študentov, učiteľov prostredníctvom nástrojov digitálneho vzdelávania a prepojiť vzdelávanie s podnikateľskou praxou v širokom geografickom pokrytí severnej, centrálnej a južnej oblasti Moldavska.

Pre splnenie tohto cieľa boli stanovené nasledujúce aktivity:

  • Zhodnotenie potrieb podnikateľských a digitálnych zručností študentov, učiteľov ako aj lokálnych podnikateľských subjektov a subjektov z oblasti vzdelávania, podnikania, výskumu a širšej verejnosti
  • Modernizácia podnikateľského vzdelávania na piatich Moldavských univerzitách v súlade s dobrými príkladmi z prostredia Európskej únie, pri zohľadnení očakávaní lokálneho trhu a využívaní IKT nástrojov vo vzdelávaní.
  • Zvýšenie potenciálu pre inovatívne a moderné vzdelávanie založené na implementovaných študijných programoch partnerských univerzít zo severného, centrálneho a južného Moldavska.
  • Posilnenie medzinárodnej výmeny znalostí a podporenie tvorby podnikateľského povedomia budujúceho inovácie a stimulujúceho rozvoj lokálneho trhu jednotlivých regiónov Moldavska.

Úlohou Technickej univerzity v Košiciach ako partnera je zdieľať svoje znalosti v oblasti vzdelávania so zameraním na podnikateľské zručnosti a využívania IKT vo vyučovacom prostredí, ako aj zdieľania skúseností v oblasti podpory start-upov zabezpečovaných prostredníctvom pracovísk UCITT a UVP TECHNICOM.

Sledujte postup projektu na webstránke: http://www.restart-eu.upb.ro/