Dňa 29. marca 2022 bol v rámci Intenzívneho akceleračného programu (IAP) organizovaný workshop pre startupy zo Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM zameraný na problematiku osobného rozvoja človeka.

Workshop bol venovaný emocionálnej inteligencii – EQ, ktorá je  definovaná ako súčasť sociálnej  inteligencie. Emocionálna inteligencia je schopnosť poznať a ovládať vlastné emócie aj emócie ostatných ľudí.

V priebehu workshopu účastníci mali možnosť si na príkladoch precvičiť dávanie a prijímanie spätnej väzby a taktiež simulovanie hodnotiacich pohovorov. Oboznámili sa s praktickým nastavením osobnostného rozvoja na základe pochopenia svojej emocionálnej inteligencie EQ.

V rámci workshopu boli prezentované aj témy:

Rozdiel medzi IQ a EQ

  • slobodná vôľa, podvedomie, rácio
  • prečo „racionálny“ ľudia robia „neracionálne“ rozhodnutia
  • rozdiel medzi „Intelektom“ a „Inteligenciou“
  • Delenie EQ

Spätná väzba (Feedback)

  • hodnotiace pohovory „ľudsky“
  • ego nepatrí do rozhovoru
  1. EQ v osobnostnom rozvoji
  • 7 znakov emocionálne silného človeka
  • ako rozvíjať jednotlivé aspekty emocionálne silného človeka
  • spoznaj seba aby si spoznal ostatných

Workshop bol organizovaný v hybridnom móde (prezenčne z UVP TECHNICOMu a on-line prostredníctvom systému Webex.

Lektor: Richard Rovinský

Buduje tímy a tímovú kultúru vo firmách. Ako human resources hacker pracuje s firmami a jednotlivcami v rôznych odvetviach priemyslu na ich talent manažmente a náborovom procese. Jednoducho povedané mení skupiny ľudí na fungujúce tímy. Medzi jeho  zákazníkov patria ako tuzemské a medzinárodné spoločnosti (Tieto, Deutsche Telekom Slovakia, RWE, Ceragon, Austin Detonator, NESS, LafargeHolcim), tak aj verejné inštitúcie (Magistrát Mesta Košice, Magistrát mesta Ostrava, a iné).

Intenzívny akceleračný program startupov (IAP)  je organizovaný v rámci projektu „Rozvoj ekosystému inteligentných inovácií v regióne východného Slovenska na báze pilotnej realizácie intenzívneho programu akcelerácie podnikania“ (EAST) a je finančné podporený dotáciou zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 vyhlásenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.