Bez rozdielu na to či ide o študenta, zamestnanca alebo podnikateľa je skvelé vedieť sa odprezentovať aj v tých najneočakávanejších situáciach. Čo je elevator pitch, aký je jeho zmysel a čo by mal obsahovať vysvetlila lektorka Lenka Hlinková na worskhope s názvom Elevator Pitch, ktorý sa organizoval v rámci 6-mesačného akceleračného pobytu v hybridnom mode – prezenčne z UVP TECHNICOMu a takteiž on-line cez kolaboračný systém Webex. Účastníci si môhli pripraviť vlastný elevator pitch a tak vyskúšať predstaviť  vlastný  startup alebo seba a to iba v 30 sekundách.

 

Lektorka: Lenka Hlinková

Lenka Hlinková motivuje najmä dievčatá a ženy k práci s technológiami. Je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy Ženský algoritmus, v ktorej vyvracia predsudok, že ženy a technológie k sebe nepatria. Po 12 rokov práce v IT na Slovensku a v Anglicku založila spoločnosť Algoritmus, o rok neskôr občianske združenie pomenované po knihe, v ktorých spolu s tímom pomáhajú najmä ženám získať svoje miesto v oblasti informačných technológií a v manažmente. Štvrtý rok pravidelne prednáša ako Google Certified Trainer. Momentálne spolupracuje aj so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako členka externej pracovnej skupiny pre IKT – programovanie a ako externá expertka pre rodovú rovnosť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.