Popredná európska sieť inovátorov v oblasti zdravotnej starostlivosti spustila „kolaboratívnu platformu”, pomocou ktorej môžu inovátori, vedci, zdravotnícki pracovníci a organizácie nadviazať medziregionálne partnerstvá s cieľom nájsť riešenia krízy COVID-19. EIT Health okrem iného vyhľadáva „požiadavky” a „ponuky” zo strednej, východnej a južnej Európy.

Zapojením približne 150 partnerov naprieč Európou zastupujúcich oblasť výskumu, akademickú obec, podnikový sektor a oblasť poskytovania zdravotníckych služieb (vrátane niektorých z najväčších nemocníc v Európe) EIT Health využíva silu svojej siete v boji proti pandémii COVID-19. Táto platforma, ktorá je dostupná na webovej stránke EIT Health, umožňuje osobám pracujúcim v zdravotníctve na výskume COVID-19 zverejňovať svoje „ponuky“ alebo „požiadavky“ a EIT Health tak uľahčuje nadväzovanie kontaktov naprieč Európou. Počas prvých dní bolo predložených viac ako 200 návrhov, ako napríklad ventilátory s otvoreným zdrojom, zariadenia na biologickú dekontamináciu pre nemocnice a aplikácie na monitorovanie šírenia vírusu.

Cieľom tejto platformy je zistiť priamo od odborníkov, aké zdroje práve teraz potrebujú a aké zdroje môžu zdieľať v rámci EÚ. EIT Health zohráva úlohu pri nadväzovaní kontaktov, sprostredkúva spoluprácu naprieč regiónmi pri hľadaní najlepších riešení, aby boj proti koronavírusu mohol byť efektívnejší. V rámci „požiadaviek“ začalo inovačné centrum DEX, stredisko EIT Health v Českej republike, pracovať na vývoji pľúcneho ventilátora s otvoreným zdrojom, ktorý je možné zostaviť z dielov z 3D tlačiarne. Takis, start-up z Talianska, víťaz súťaže European Health Catapult organizovanej organizáciou EIT Health v roku 2019, bude testovať štyri vakcíny založené na proteíne z hrotov COVID-19, najskôr na zvieracích modeloch a následne sa uskutoční štúdia fázy I na zdravých dobrovoľníkoch. V rámci „ponúk“ ponúka Oxipit, start-up zaoberajúci sa softvérom počítačového videnia, model AI na diagnostiku röntgenovým vyšetrením hrudníka pre nemocnice, ktoré čelia nedostatku rádiológov. Delox zase ponúkol výkonné zariadenie na biologickú dekontamináciu nemocníc. Spoločnosť PatchAI v Taliansku ponúkla aplikáciu na prevenciu a monitorovanie všeobecnej populácie v súvislosti s vírusom COVID-19, zatiaľ čo SoftMining ponúkol nemocniciam aplikáciu, pomocou ktorej môžu posúdiť riziko prenosu vírusu.

  • EIT Health využíva silu tejto pôsobivej siete na hľadanie cezhraničných riešení a produktov na podporu boja proti tejto pandémii. Regionálne tímy sledujú každú „požiadavku“ a „ponuku“ a snažia sa nájsť správne spojenia v rámci EÚ. V rozvíjajúcich sa regiónoch strednej, východnej a južnej Európy navyše ponúkame mentoring alebo financovanie vybraných iniciatív – povedal Balázs Fürjes, generálny riaditeľ EIT Health InnoStars, súčasti siete zameranej na regióny strednej, východnej a južnej Európy.

EIT Health vyzdvihuje tiež snahu komunity bojovať proti súčasnej pandémii. Vďaka príspevku EIT Health napríklad študenti magisterského štúdia na Delft University of Technology začali iniciatívu pre vývoj jednoduchých a relatívne lacných ventilátorov, ktorými sa pokúsia prekonať nedostatok ventilátorov v Holandsku, a začali pracovať na opakovane použiteľných chirurgických rúškach. Spoločnosť Celon Pharma v Poľsku iniciovala strategický terapeutický program pre COVID-19, v ktorom sa v prvej fáze budú testovať existujúce a schválené liečby a ich kombinácie. Poľský SensDX podnikol spoločné kroky s cieľom vyvinúť ultrarýchly diagnostický test pre COVID-19. Zrýchlený start-up Mindflow Inštitútu Pedra Nunesa v Portugalsku predstavil vzdelávaciu videohru o koronavíruse s cieľom poskytnúť overené a dôveryhodné informácie o pandémii a znížiť neopodstatnenú paniku. Toto je len niekoľko príkladov.

  • Inovácie v oblasti zdravia majú významný potenciál prekonať niektoré problémy. V našej komunite existuje viacero produktov a služieb, napríklad v oblasti telemedicíny, ktoré, ak by sa začali využívať v rozsiahlej miere v rámci systémov zdravotnej starostlivosti, by zmiernili tlak na zdravotníckych pracovníkov. Veľkú úlohu tu môžu zohrávať stredná a východná Európa, ale aj Taliansko, Portugalsko a Grécko. Posledné roky dokázali, že z týchto regiónov pochádza mnoho prielomových inovácií, ktoré už boli uvedené na trh. Teraz sa musíme naučiť, ako posilniť naše systémy zdravotnej starostlivosti, aby sme pomohli prekonať zdravotnú krízu – povedal Balázs Fürjes.

Komunita EIT Health neustále vyvíja služby a produkty, ktoré môžu pomôcť lepšie chrániť našu spoločnosť pri najbližšej zdravotnej kríze. Medzi nimi sú riešenia využívajúce umelú inteligenciu, ktorá má potenciál zefektívniť alebo dokonca odstrániť administratívne úlohy (ktoré môžu zaberať 20-80 percent času zdravotníckeho pracovníka), alebo platformy vzdialenej starostlivosti, ktoré umožňujú zdravotníckym pracovníkom monitorovať pacientov z ich domovov. Cieľom komunity EIT Health je zohrávať kľúčovú úlohu pri prispievaní k inovatívnym riešeniam, ktoré môžu posilniť schopnosť systémov zdravotnej starostlivosti prekonávať problémy v Európe.

O EIT Health

EIT Health je nezisková organizácia a jedno z najväčších európskych verejno-súkromných partnerstiev v oblasti inovácií v zdravotníctve. EIT Health, ktorú tvorí približne 150 partnerov, je jedinečnou európskou sieťou špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov. Úlohou EIT Health je vybudovať ekosystém, ktorý umožní rozvoj zdravotnej starostlivosti pre budúcnosť, aby európski občania mohli žiť dlhšie a zdravšie. EIT Health zdokonaľuje zručnosti zdravotníckych pracovníkov v celej Európe, investuje do najlepších európskych talentov a uľahčuje komercializáciu inovatívnych zdravotníckych produktov/riešení v rámci EÚ. Je to jedna z najväčších verejne financovaných iniciatív v oblasti zdravia, ktorú podporuje Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), orgán Európskej únie. Viac informácií nájdete na: http://www.eithealth.eu.

O EIT Health InnoStars

Zoskupenie InnoStars je jednou zo siedmich geografických oblastí EIT Health. Zahŕňa polovicu Európy vrátane Poľska, Maďarska, Talianska a Portugalska, ako aj ďalšie regióny zahrnuté do regionálnej inovačnej schémy EIT – pobaltské štáty, Chorvátsko, Slovensko, Česká republika, Slovinsko, Grécko a Rumunsko. Ide o skupinu krajín, ktoré boli v Európskej hodnotiacej tabuľke inovácií (EIS) vyhodnotené ako mierni inovátori. InnoStars sa zameriava na podporu podnikania, inovácií a vzdelávania v oblasti zdravotnej starostlivosti, zdravého životného štýlu a aktívneho starnutia v regióne a na vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú.

O programe regionálnej inovačnej schémy EIT (EIT RIS)

Regionálna inovačná schéma EIT (EIT RIS) bola vytvorená Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT) s cieľom vyrovnať rozdiely medzi regiónmi, ktoré sú lídrami v oblasti inovácií, a regiónmi, ktoré sa rozvíjajú. Program sa realizuje za účasti miestnych stredísk. V oblasti zdravotnej starostlivosti sa program vyvíja od roku 2016 a koordinuje ho EIT Health InnoStars. Program zahŕňa 14 stredísk EIT Health v 13 krajinách východnej, strednej a južnej Európy. Tieto strediská slúžia ako prístupové body k celoeurópskej sieti najlepších univerzít, spoločností a ich projektov. Cieľom programu je inkubovať regióny, v ktorých pôsobí, objavovať ich jedinečné inovačné bohatstvo a zapájať miestnych inovátorov do účasti na paneurópskych programoch a súťažiach.

Kontaktné informácie:

Prevzaté z tlačovej správy EIT Health
Článok prevzatý z innonews.blog