Strategická snaha Európy dosiahnuť trvalo udržateľný rast a zároveň konkurencieschopnosť voči ostatným krajinám sa pretavuje aj do masívnej podpory digitálnej transformácie firiem a inštitúcií. V súlade s týmto zámerom iniciuje Európska únia v rámci programu Digitálna Európa vybudovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (tzv. European Digital Innovation Hubs, ECDI). Tieto centrá budú pomáhať firmám, najmä malým a stredným podnikom (MSP) a verejným inštitúciám v oblasti digitálnej transformácie.

Program podporí v období 2021 – 2027 zriadenie a prevádzku približne 200 centier celkovou sumou cca 900 mil. EUR. Slovensko má možnosť získať finančnú podporu pre 3 až 5 takýchto centier. Od minulého roka nominujú jednotlivé členské štáty svoje digitálne inovačné huby, ktoré tak budú mať možnosť sa v tomto roku uchádzať o finančnú podporu z programu Digitálna Európa.

TUKE, v konzorciu s UPJŠ a klastrom Košice IT Valley, uspela so svojím projektom zriadenia a prevádzkovania ECDI CASSOVIUM v prvom kole súťaže na národné nominácie spolu s ďalšími tromi nominovanými projektami z Bratislavy a Žiliny.

ECDI CASSOVIUM má ambíciu vytvoriť jedinečnú platformu, ktorá podporí zavádzanie a rozvoj digitálnych technológií (DT) na území východného Slovenska s cieľom zvyšovať konkurencieschopnosť lokálnej a regionálnej ekonomiky a tak zvyšovať aj inovačnú výkonnosť celého regiónu. ECDI CASSOVIUM bude pôsobiť nielen v regióne východného Slovenska, ale bude rozpoznateľné na celom území Slovenska, s prepojením na relevantné medzinárodné štruktúry.

Centrum zvýši povedomie o výhodách a dostupnosti DT, bude rozvíjať a implementovať tieto technológie v rámci prevádzkových procesov MSP a inštitúcií verejnej správy. Jeho pridanou hodnotou bude tiež prepájanie klientov s expertmi a vytváranie nových projektov pre implementáciu DT. Jedným z pilierov fungovania centra bude poradenský program, ktorý, vďaka dlhoročnej know-how členov konzorcia z oblasti DT a Priemyslu 4.0, poskytuje klientom služby analýzy potrieb, návrhu riešenia na mieru a ich finálnej realizácie.

TUKE je lídrom konzorcia ECDI CASSOVIUM a má zámer využiť existujúce know-how a infraštruktúru najmä z oblasti inovácií a technologického transferu, ktoré akumuloval UVP TECHNICOM.