V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE  v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sme odštartovali ďalšiu sériu webinárov zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva, organizovaných v rámci akceleračného programu startupov Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM.

Prvý z troch webinárov bol venovaný už tradične téme Duševného vlastníctva a nehmotnému majetku v podnikaní. Webinár viedol skúsený lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR (vedúci Oddelenia ochrany a komercializácie DV).

V rámci webinára boli prezentované jednotlivé typy duševného vlastníctva: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona a ďalšie. Pozornosť bola venovaná aj problematike autorských a priemyselných práv ako aj postupom pri ich zabezpečení.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese  nptt.cvtisr.sk.

Pre organizáciu on-line webinára  bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk).