(28.4.2020 – UVP TECHNICOM) V rámci akceleračného programu Startup centra TUKE bol v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizovaný prvý zo série webinárov zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva:  „Duševné vlastníctvo, nehmotný majetok v podnikaní“, ktorý viedol lektor RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD  z CVTI SR .

Webinár bol venovaný úvodu do problematiky duševného vlastníctva. Boli predstavené jeho jednotlivé typy: technické riešenia, dizajny, ochranné známky, know-how, diela podľa autorského zákona a ďalšie. Pozornosť bola venovaná aj samotnej ochrane duševného vlastníctva – problematike autorských a priemyselných práv ako aj postupom pri ich zabezpečení.

On-line stretnutia sa zúčastnilo takmer 40 účastníkov, ktorým počas webinára lektor fundovane odpovedal na ich otázky.

V rámci spolupráce UVP TECHNICOM s CVTI, poskytujú pracovníci CVTI bezplatné konzultácie a rešerše v oblasti ochrany duševného vlastníctva. Viac informácií je možné získať na adrese CVTI-TRANSFER.

Pre organizáciu on-line webinára  bola využitá špičková videokonferenčná technológia na báze Národnej teleprezentačnej infraštruktúry (www.nti.sk) a Webex meetings,

Ďalší zo série webinárov organizovaných UVP TECHNICOM zameraných na problematiku ochrany duševného vlastníctva „Patenty, úžitkové vzory, autorské diela…“ sa bude konať 21.5.2020 o 14.00.