Dňa 22.09.2022 o 09:00 sme pre vás zrealizovali webinár InfoDay 1, kde sme záujemcom predstavili aktuálnu projektovú výzvu (Open Call #3) a priblížili jej parametre, podmienky a dôležité súvislosti. V hybridnom režime (prezenčne i online) malo podujatie 17 účastníkov, ktorí sa na základe prezentovaného obsahu a následnej diskusie dozvedeli konkrétne informácie o forme a spôsobe, ako sa do výzvy zapojiť a uchádzať sa o financovanie svojich aktivít.

V rámci programu predstavila Alena Poláková partnerskú organizáciu Enterprise Europe Network, ktorá vyvíja a zdarma ponúka množstvo aktivít pre pomoc malým a stredným podnikom pri ich inováciách a prístupe na trh. Tomáš Pavlík ako zástupca Národnej kancelárie Horizont Európa (CVTI SR) predstavil dôležité kroky vedúce k písaniu kvalitných projektových žiadostí, čo firmy vedie k zvýšeniu predpokladu úspechu pri hľadaní financovania. Miroslav Michalko ako zástupca firmy CEELABS opísal svoje skúsenosti s kaskádovými projektmi z pohľadu úspešného žiadateľa a riešiteľa predchádzajúcich projektov. A napokon Miroslav Janák poskytol informácie o aktuálnej výzve a možnostiach podpory zo strany DIH TECHNICOM.​

Pred uzavretím projektovej výzvy (deadline 09.11.2022) predpokladáme na prelome októbra a novembra realizáciu podobného podujatia InfoDay 2, kde sa so spoločnosťami, ktoré budú mať svoje nápady na experimenty rozpracované v podobe projektových žiadostí pobavíme o tom, ako ich návrhy skvalitniť a dokončiť smerujúc k ich úspešnému podaniu.

Viac informácií o projekte, otvorenej grantovej výzve a možnostiach konzultovania, ako aj archív a záznam z podujatia nájdete na webovej stránke euhubs4data.sk. Tešíme sa na na našu spoluprácu.