Pozývame vás na jedno zo série diskusných fór, ktoré sa koná 22. apríla 2022 / 09:00 – 12:00 h v online formáte za účasti zástupcov podnikov, profesijných združení a štátnej sféry. Diskutovať budeme o príčinách stagnácie digitálnej transformácie v malých a stredných podnikoch. Na reálnych príkladoch z praxe rozoberieme úspešne realizované riešenia digitalizácie v podnikoch.

Viac informácií na industry4um.sk.